Project omschrijving

Ontwerp voorzijde rouwkaart naar wens van Saskia, die na een lang ziekbed is overleden. Haar eigen handschrift is verwerkt in de kaart.